background image
http://jsbdetachering.nl
Social Return on Investment (SROI)
SROI & Overheid
De gemeenten willen graag inzicht hebben in de mate waarin de inschrijver mogelijkheden zien om Social Return als onderdeel van MVO toe te passen op hun projecten c.q. aanbestedingen. Gemeenten hebben een belangrijke wettelijk taak bij het integreren en re-integreren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. JSB Personeel & Detachering ondersteunt de inschrijver in het creŽren van werkgelegenheid voor (langdurig) werklozen en/of mensen met een SW indicatie en inwoners die behoefte hebben aan, en ondersteuning nodig hebben bij het vinden van een leer- en/of werkplek. JSB Personeel & Detachering staat open voor deze doelgroep en werkt daarom ook optimaal samen met UWV, provincie, gemeente en/of de daartoe verantwoordelijke afdeling van de betreffende organisatie.
Werving & Selectie SROI
JSB kan in samenwerking met de inschrijver inventariseren welke plaatsingsmogelijkheden er zijn. Die inventarisatie wordt mede gebaseerd op het principe van jobcarving. Dat betekent dat verschillende functies onder de loep worden genomen en wordt nagegaan of uit bestaande hoofdbestanddelen aparte lager gekwalificeerde functies kunnen worden gecreŽerd waarop werkzoekenden kunnen worden geplaatst. Deze functies kunnen bijvoorbeeld zijn: assistent grondwerker; schoonmaker; verkeersregelaar; poortwachter. Het is zeer belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium de inventarisatie voor de werving plaats te laten vinden. Dit om een goed en helder beeld te krijgen van de mogelijkheden en wensen van de inschrijver. De jobcoach bespreekt de vacatures met de inschrijver.
JOB Coaching SROI
JSB werkt voor de begeleiding van de kandidaten op en rond het werk samen met een gespecialiseerde jobcoach van BV AanBouw. Dit is een bedrijf dat jarenlange ervaring heeft in het begeleiden van dergelijke kandidaten. Deze jobcoach zorgt voor monitoring tijdens de start van de werkzaamheden. Tevens voor de begeleiding van mogelijke problematiek in privť sfeer, waaronder schulden; fysieke en mentale belastbaarheid; algemene werknemersvaardigen; nazorg n.a.v. periode van detentie. Vakinhoudelijke zaken worden besproken met de ploegleider of onze erkende leermeester.
Scholing SROI
JSB Personeel & Detachering en BV AanBouw zijn beide erkende FUNDEON leerbedrijven. Tijdens de eerste 6 maanden van het traject wordt er gewerkt aan het eventueel zorgdragen voor een scholingstraject, bijvoorbeeld een BBL of EVC-traject. Ook wordt aandacht gegeven voor mogelijke andere cursussen, zoals het behalen van VCA-B certificaat, veilig werken langs de weg; etcetera.
Verantwoording SROI
JSB Personeel & Detachering zal zorgdragen voor de terugkoppeling van de gemaakte prestatieafspraken met de gemeente en/of inschrijver. Dit doen we door het verstrekken van een overzicht met daarop de inzet van mensuren/dagen per werkweek. Eventueel in combinatie met de aard van de werkzaamheden. Dit geeft aan transparant beeld van de oplopende invulling van de social return eis op persoonsniveau.